-

Tevékenységek

Krízisalap

2023

Krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő, esélynövelő megoldások támogatása a GYEB döntése alapján a helyi szükségleteknek megfelelően.

Kortárs segítő csoport

2022

Prevenciós és kortárs segítő tevékenységek a deviáns magatartás, a korai iskola elhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése érdekében.

Ifjúsági klubok szervezése és megvalósítása

2022

Közösségi gyermek, és ifjúsági programok működtetése a szegregátumban, vagy szegregált településen, meglévő vagy új közösségi térben, ahol a szülők számára kötelezően kell biztosítani háztartási-, gazdálkodási-, pénzkezelési ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat

„Tudatosabb életért” klub

2022

Innovatív módszerek kidolgozása, és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára a helyi szakemberek javaslata alapján.

„Érezd jól magad” nyári napközis tábor

2022

Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő programok, évente 2x5 nap 30 gyermek részvételével

Pályaorientáció és munkaerő piaci tanácsadás

2022

Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági korosztálynak

Szociális mentor

2022

Ez a „család közeli” szolgáltatás növeli a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyét. A mentor kapcsolat lesz a család, az egészségügyi és szociális szolgáltatások az oktatási intézmények, valamint a projektben megvalósuló tevékenységek között. Feladata továbbá a krízis segélyben részesült családok után követése.

Családi mentor

2022

Ez a „család közeli” szolgáltatás növeli a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyét. A mentor kapcsolat lesz a család, az egészségügyi és szociális szolgáltatások az oktatási intézmények, valamint a projektben megvalósuló tevékenységek között. Szabadidős, rekreációs programok szervezése, vezetése mellett prevenciós feladatok ellátása is a feladatuk.

Krízisalap

2022

Krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő, esélynövelő megoldások támogatása a GYEB döntése alapján a helyi szükségleteknek megfelelően.

„Felzárkózok Klub!”

2022

A járás területén hiányzó szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, pedagógiai célú kulturális, (tanulás segítő) helyi szükségletre épülő speciális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése, szinergiában a hazai forrásokból megvalósuló tevékenységekkel.

Helyben a segítség

2022

A járás területén hiányzó, vagy szükségletekhez képest nem megfelelő mértékben rendelkezésre álló szaktudás és szakértelem programba vonásának elősegítése

Közösségben egymásért - Szociális információs szolgálat

2022

Innovatív módszerek kidolgozása, és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára a helyi szakemberek javaslata alapján.

Közösségben egymásért - Adománypont

2022

Innovatív módszerek kidolgozása, és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára a helyi szakemberek javaslata alapján.

Családi napok

2022

A hátrányos helyzetű gyerekekre és családjaikra irányuló civil kezdeményezések elősegítése, önkéntesek bevonása a program megvalósításába a bevontak felkészítése szakmai-módszertani támogatása

Szupervízió értékelés

2022

Szupervíziós folyamatok szakmai beszámolója

Szupervízori tevékenység

2022

A projekt szakmai megvalósítói, szükség esetén az együttműködő partnerként bevont szervezetek szakemberei számára

Workshop

2022

Járási és települési szintű szakmai műhelyek működtetése a gyerekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek számára tapasztalatcserék, tudásbővítés

Jelzőrendszeri tagok érzékenyítése

2022

Járási és települési szintű és szakmaközi hálózatok működtetése a gyermek, fiatalok és családjaik érdekében működő intézmények, és szolgáltatások munkatársainak részvételével.

Szülői klub

2022

Szülői klub tevékenység megvalósulása (különösen óvodás kor alatti gyermekkel – gyermeknevelést támogató, motivációs képzések, rendezvénysorozatok szervezése)

Biztos kezdet szemlélet népszerűsítése szakemberek segítségével

2022

A biztos kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és szülők kapcsolata tekintetében, a bölcsődékben, óvodák, iskolák alsó tagozatán és más kisgyermekkori szolgáltatásokban.

Kortárs segítő csoport

2021

Prevenciós és kortárs segítő tevékenységek a deviáns magatartás, a korai iskola elhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése érdekében.

Ifjúsági klubok szervezése és megvalósítása

2021

Közösségi gyermek, és ifjúsági programok működtetése a szegregátumban, vagy szegregált településen, meglévő vagy új közösségi térben, ahol a szülők számára kötelezően kell biztosítani háztartási-, gazdálkodási-, pénzkezelési ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat

„Tudatosabb életért” klub

2021

Innovatív módszerek kidolgozása, és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára a helyi szakemberek javaslata alapján.

„Érezd jól magad” nyári napközis tábor

2021

Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő programok, évente 2x5 nap 30 gyermek részvételével

Pályaorientáció és munkaerő piaci tanácsadás

2021

Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági korosztálynak.

Családi mentor

2021

Ez a „család közeli” szolgáltatás növeli a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyét. A mentor kapcsolat lesz a család, az egészségügyi és szociális szolgáltatások az oktatási intézmények, valamint a projektben megvalósuló tevékenységek között. Szabadidős, rekreációs programok szervezése, vezetése mellett prevenciós feladatok ellátása is a feladatuk.

Krízisalap

2021

Krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő, esélynövelő megoldások támogatása a GYEB döntése alapján a helyi szükségleteknek megfelelően.

„Felzárkózok Klub!”

2021

A járás területén hiányzó szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, pedagógiai célú kulturális, (tanulás segítő) helyi szükségletre épülő speciális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése, szinergiában a hazai forrásokból megvalósuló tevékenységekkel.

Helyben a segítség

2021

A járás területén hiányzó, vagy szükségletekhez képest nem megfelelő mértékben rendelkezésre álló szaktudás és szakértelem programba vonásának elősegítése

Közösségben egymásért - Szociális információs szolgálat

2021

Innovatív módszerek kidolgozása, és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára a helyi szakemberek javaslata alapján.

Közösségben egymásért - Adománypont

2021

Innovatív módszerek kidolgozása, és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára a helyi szakemberek javaslata alapján.

Családi napok

2021

A hátrányos helyzetű gyerekekre és családjaikra irányuló civil kezdeményezések elősegítése, önkéntesek bevonása a program megvalósításába a bevontak felkészítése szakmai-módszertani támogatása

Szupervízori tevékenység

2021

A projekt szakmai megvalósítói, szükség esetén az együttműködő partnerként bevont szervezetek szakemberei számára

Jogi tanácsadás

2021

A járási család-és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak bővítése, erősítése, kiegészítése

Workshop

2021

Járási és települési szintű szakmai műhelyek működtetése a gyerekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek számára tapasztalatcserék, tudásbővítés

Jelzőrendszeri tagok érzékenyítése

2021

Járási és települési szintű és szakmaközi hálózatok működtetése a gyermek, fiatalok és családjaik érdekében működő intézmények, és szolgáltatások munkatársainak részvételével.

Szülői klub

2021

Szülői klub tevékenység megvalósulása (különösen óvodás kor alatti gyermekkel – gyermeknevelést támogató, motivációs képzések, rendezvénysorozatok szervezése)

Biztos kezdet szemlélet népszerűsítése szakemberek segítségével

2021

A biztos kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és szülők kapcsolata tekintetében, a bölcsődékben, óvodák, iskolák alsó tagozatán és más kisgyermekkori szolgáltatásokban.

Kortárs segítő csoport

2020

Prevenciós és kortárs segítő tevékenységek a deviáns magatartás, a korai iskola elhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése érdekében.

Ifjúsági klubok szervezése és megvalósítása

2020

Közösségi gyermek, és ifjúsági programok működtetése a szegregátumban, vagy szegregált településen, meglévő vagy új közösségi térben, ahol a szülők számára kötelezően kell biztosítani háztartási-, gazdálkodási-, pénzkezelési ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat

„Tudatosabb életért” klub

2020

Innovatív módszerek kidolgozása, és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára a helyi szakemberek javaslata alapján.

„Érezd jól magad” nyári napközis tábor

2020

Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő programok, évente 2x5 nap 30 gyermek részvételével

Krízisalap

2020

Krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő, esélynövelő megoldások támogatása a GYEB döntése alapján a helyi szükségleteknek megfelelően.

Helyben a segítség

2020

A járás területén hiányzó, vagy szükségletekhez képest nem megfelelő mértékben rendelkezésre álló szaktudás és szakértelem programba vonásának elősegítése

Közösségben egymásért - Szociális információs szolgálat

2020

Innovatív módszerek kidolgozása, és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára a helyi szakemberek javaslata alapján.

Közösségben egymásért - Adománypont

2020

Innovatív módszerek kidolgozása, és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára a helyi szakemberek javaslata alapján.

Családi napok

2020

A hátrányos helyzetű gyerekekre és családjaikra irányuló civil kezdeményezések elősegítése, önkéntesek bevonása a program megvalósításába a bevontak felkészítése szakmai-módszertani támogatása

Szupervízori tevékenység

2020

A projekt szakmai megvalósítói, szükség esetén az együttműködő partnerként bevont szervezetek szakemberei számára

Jogi tanácsadás

2020

A járási család-és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak bővítése, erősítése, kiegészítése

Workshop

2020

Járási és települési szintű szakmai műhelyek működtetése a gyerekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek számára tapasztalatcserék, tudásbővítés

Szülői klub

2020

Szülői klub tevékenység megvalósulása (különösen óvodás kor alatti gyermekkel – gyermeknevelést támogató, motivációs képzések, rendezvénysorozatok szervezése)

Biztos kezdet szemlélet népszerűsítése szakemberek segítségével

2020

A biztos kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és szülők kapcsolata tekintetében, a bölcsődékben, óvodák, iskolák alsó tagozatán és más kisgyermekkori szolgáltatásokban.

Kortárs segítő csoport

2019

Prevenciós és kortárs segítő tevékenységek a deviáns magatartás, a korai iskola elhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése érdekében.

Ifjúsági klubok szervezése és megvalósítása

2019

Közösségi gyermek, és ifjúsági programok működtetése a szegregátumban, vagy szegregált településen, meglévő vagy új közösségi térben, ahol a szülők számára kötelezően kell biztosítani háztartási-, gazdálkodási-, pénzkezelési ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat

„Tudatosabb életért” klub

2019

Innovatív módszerek kidolgozása, és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára a helyi szakemberek javaslata alapján.

„Érezd jól magad” nyári napközis tábor

2019

Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő programok, évente 2x5 nap 30 gyermek részvételével

Pályaorientáció és munkaerő piaci tanácsadás

2019

Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági korosztálynak

Krízisalap létrehozása

2019

Krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő, esélynövelő megoldások támogatása a GYEB döntése alapján a helyi szükségleteknek megfelelően.

Helyben a segítség

2019

A járás területén hiányzó, vagy szükségletekhez képest nem megfelelő mértékben rendelkezésre álló szaktudás és szakértelem programba vonásának elősegítése

Közösségben egymásért - Szociális információs szolgálat

2019

Innovatív módszerek kidolgozása, és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára a helyi szakemberek javaslata alapján.

Közösségben egymásért - Adománypont

2019

Innovatív módszerek kidolgozása, és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára a helyi szakemberek javaslata alapján.

Családi napok

2019

A hátrányos helyzetű gyerekekre és családjaikra irányuló civil kezdeményezések elősegítése, önkéntesek bevonása a program megvalósításába a bevontak felkészítése szakmai-módszertani támogatása

Szupervízori tevékenység

2019

A projekt szakmai megvalósítói, szükség esetén az együttműködő partnerként bevont szervezetek szakemberei számára

Workshop

2019

Járási és települési szintű szakmai műhelyek működtetése a gyerekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek számára tapasztalatcserék, tudásbővítés

Jelzőrendszeri tagok érzékenyítése

2019

Járási és települési szintű és szakmaközi hálózatok működtetése a gyermek, fiatalok és családjaik érdekében működő intézmények, és szolgáltatások munkatársainak részvételével.

Szupervíziós csoport indul

2019

"Kezdettől fogva- kezedet fogva" elnevezésű projektben szupervíziós folyamaton belül támogatói, irányítói készség, és tapasztalat fejlesztése céljából csoportos szupervízió indul a projekt célcsoport jával foglalkozó szakemberek, valamint az együttműködő partnerként bevont szervezetek dolgozói számára.

Jogi tanácsadás

2019

A járási család-és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak bővítése, erősítése, kiegészítése

Szülői klub

2019

Szülői klub tevékenység megvalósulása (különösen óvodás kor alatti gyermekkel – gyermeknevelést támogató, motivációs képzések, rendezvénysorozatok szervezése)

Biztos kezdet szemlélet népszerűsítése szakemberek segítségével

2019

A biztos kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és szülők kapcsolata tekintetében, a bölcsődékben, óvodák, iskolák alsó tagozatán és más kisgyermekkori szolgáltatásokban.

Kortárs segítő csoport

2018

Prevenciós és kortárs segítő tevékenységek a deviáns magatartás, a korai iskola elhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése érdekében.

Ifjúsági klubok szervezése és megvalósítása

2018

Közösségi gyermek, és ifjúsági programok működtetése a szegregátumban, vagy szegregált településen, meglévő vagy új közösségi térben, ahol a szülők számára kötelezően kell biztosítani háztartási-, gazdálkodási-, pénzkezelési ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat.

„Tudatosabb életért” klub

2018

Innovatív módszerek kidolgozása, és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára a helyi szakemberek javaslata alapján.

Pályaorientáció és munkaerő piaci tanácsadás

2018

Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági korosztálynak.

Közösségben egymásért - Szociális információs szolgálat

2018

Innovatív módszerek kidolgozása, és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára a helyi szakemberek javaslata alapján.

Közösségben egymásért - Adománypont

2018

Innovatív módszerek kidolgozása, és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára a helyi szakemberek javaslata alapján.

Családi napok

2018

A hátrányos helyzetű gyerekekre és családjaikra irányuló civil kezdeményezések elősegítése, önkéntesek bevonása a program megvalósításába a bevontak felkészítése szakmai-módszertani támogatása

Workshop

2018

Járási és települési szintű szakmai műhelyek működtetése a gyerekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek számára tapasztalatcserék, tudásbővítés

Jelzőrendszeri tagok érzékenyítése

2018

Járási és települési szintű és szakmaközi hálózatok működtetése a gyermek, fiatalok és családjaik érdekében működő intézmények, és szolgáltatások munkatársainak részvételével.

Közösségi Pont

Közösségi, gyermek- és ifjúsági programok működtetése szegregátumban, vagy szegregált településen, meglévő vagy új közösségi térben, ahol a szülők számára kötelezően kell biztosítani háztartási -, gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat (elsősorban elődprojektben létrehozott közösségi házakban és terekben)

-

Galériánk

Életképek rólunk és támogatóinkról
-

A csapatunk

Akik tesznek a jóért
tag1.jpg, 30kB

Kovács Vivien

szervező

Azt tesszük amit kell és azokkal az emberekkel, akikkel kell

tag1.jpg, 30kB

Marton Dávid

vezető

Azt tesszük amit kell és azokkal az emberekkel, akikkel kell

tag1.jpg, 30kB

Németh Eszter

marketing

Azt tesszük amit kell és azokkal az emberekkel, akikkel kell

Kapcsolat

Ha kérdésed van, írj bátran!

Mit csinálunk

Integrált térségi gyermekprogramok
Kezdettől fogva – Kezedet fogva pályázat Kunhegyesi Mikro Térségi Szociális Társulás 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

Kapcsolat

info@kfkf.hu
+3630 123 45 67
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
szechenyi2020logo.jpg, 29kB
Kedvezményezett: „Kezdettől fogva-Kezedet fogva” EFOP-1.4.2-16-2016-00029
Támogatást igénylő neve: Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás
Székhelye: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1
Projekt teljes költségvetése: 499.999.999 Ft.
Igényelt támogatás (100%-os támogatási intenzitás mellett): 499.999.999 Ft
EFOP 1.4.2-16 Integrált Kistérségi Gyermekprogram
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 09. 30.
@KFKF
Széchényi 2020